ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดำเนินการบัญชีทางการของ LINE (LINE Official Account) (ผู้ให้บริการ) อันเกี่ยวเนื่องกับการรวมกันเป็นบริษัทใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการบัญชีทางการของ LINE 

LINE Corporation (ต่อจากนี้เรียกว่า “LINE”) และ Yahoo Japan Corporation (ต่อจากนี้เรียกว่า “Yahoo Japan”) จะรวมเป็นบริษัทเดียวกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และเปลี่ยนเป็น LY Corporation

จากการรวมบริษัทในครั้งนี้ ชื่อของผู้ให้บริการ LINE Official Account แต่ละราย (ต่อจากนี้เรียกว่า “บัญชีทางการ”) ในหลายบริการ ซึ่งในปัจจุบันให้บริการโดย LINE จะเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการเป็น LY Corporation ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (เนื่องด้วยการดำเนินการของระบบของเรา อาจใช้เวลาสักระยะในการดำเนินการก่อนที่ชื่อผู้ให้บริการที่แสดงอยู่จะเปลี่ยนแปลง)

โดยหลักทั่วไป จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการประกาศของแต่ละบัญชีทางการที่จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น บัญชีทางการที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล

บัญชีทางการที่จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการจาก LINE เป็น LY Corporation มีดังต่อไปนี้
TH-EN translator (@linethen)
บันเทิง TODAY (@enttoday)
GIFTSHOP Notice (@linegiftshopnoti)
LINE STORE (@linestoreth)
LINE TODAY (@linetodayth)
LINE TH Help Center (@linehelpth)
LINE สภาพอากาศ (@lineweather-th)
LINE MELODY (@linemelodyth)
MyShop (@linemyshop)
LINE POD Thailand (@linepodth)
MyShop Notice (@myshopnotice)
LINE MELODY Notice (@linemelodynotice)
Verified Resellers (@verifiedresellers)
LINE Wallet TH (@linewalletthailand)

หากท่านกำลังใช้บริการบัญชีทางการอื่นที่ให้บริการโดย LINE ในประเทศหรือภูมิภาคที่นอกเหนือไปจากประเทศไทย ชื่อผู้ให้บริการของบัญชีทางการดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

หากท่านต้องการตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการของบัญชีทางการซึ่งท่านกำลังใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ท่านสามารถดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ให้บริการของบัญชีทางการจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าโปรไฟล์ของบัญชีทางการแต่ละบัญชี
*ไม่ใช่สัญลักษณ์ ©LINE Corporation ที่ด้านล่างสุดของแต่ละหน้าเราขอบพระคุณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่านสำหรับบริการต่างๆ ที่ให้บริการโดย LINE และ Yahoo Japan